Tranh học trò vẽ - Students' oil paintings

 

 

Đôi khi có sửa chữa một ít, nhưng dù sao đi nữa đây vẫn là  thành quả của mọi người. Xin chúc mừng !   CONGRATULATION !

 

 

 

 

Tranh của Mỹ Duyên

 

Acrylic on canvas

 

 

 

 

Tranh Phạm Minh Ngọc vẽ

 

 

 

 

 

 

 

Tranh Đặng Phụng Châu vẽ

 

 

 

 

Tranh Mạc Thúy Loan vẽ

 

 

 

 

 

Tranh Đặng Thùy Loan vẽ

 

 

 

 

 

Tranh của Thầy Nguyện

 

 

 

 

 

Tranh Bạch Liên vẽ

 

 

 

 

 

 

 

Tranh Kim Long vẽ

 

 

 

 

 

 

Tranh Phương Chi vẽ

 

 

 

 

 

Tranh Đức Tiến vẽ

 

 

 

 

 

Tranh Cô Phương Thảo vẽ

 

 

 

 

 

Tranh của Ngọc Mỹ

 

 

 

 

 

Tranh Bảo Ngọc vẽ

 

 

 

Tranh Cô Nhay vẽ

 

 

 

Tranh Nhật Anh vẽ

 

 

 

Tranh Ngọc Trâm vẽ

 

 

 

 

 

 

 

Tranh của Cô Nhu

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hiền đề thơ tặng Thầy

 

 

 

Tranh Tâm vẽ

  • truredabuder

Bấm vào chữ bên dưới để xem trang WEB dành riêng cho :

 

HỘI HỌA


NHIẾP ẢNH

 
VIETNAM TIME

* Số lượng khách viếng trang Web từ tháng 6 năm 2011 đến nay.

 

* Visitors since June 2011

free counters

 

 

* Số lượng khách viếng trang Web từ 1 tháng 2 năm 2013 đến nay.

 

*Visitors since 1st February 2013

Flag Counter

Phone :

 

0903884387

Google search :

 

trancongquoi.com