Tin tức - News

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

NHÀ VĂN HÓA PHỤ NỮ THÀNH PHỐ HCM

 

NĂM 2013

 

 

Khóa

Ngày ghi danh

Ngày Khai giảng

Ngày Bế giảng

01/2013

Ghi danh

từ ngày 27/12/2012

Thứ hai   07/01/2013

Thứ ba     08/01/2013

Chủ nhật 06/01/2013

Thứ sáu 01/02/2013

Thứ bảy   02/02/2013

Chủ nhật 27/01/2013

02/2013

Ghi danh

từ ngày

24/01/2013

Thứ tư     20/02/2013

       (ngày 11 ÂL)

Thứ năm 21/02/2013

Chủ nhật 24/02/2013

Thứ hai   18/03/2013

 

Thứ ba     19/03/2013

Chủ nhật 17/03/2013

03/2013

Ghi danh

từ ngày 11/03/2013

Thứ năm 21/03/2013

Thứ sáu   22/03/2013

Chủ nhật 24/03/2013

Thứ ba   16/04/2013

Thứ tư     17/04/2013

Chủ nhật 14/04/2013

04/2013

Ghi danh

từ ngày 08/04/2013

Thứ hai   22/04/2013

Thứ ba     23/04/2013

Chủ nhật 28/04/2013

Thứ hai   20/05/2013

Thứ ba   21/05/2013

Chủ nhật 19/05/2013

05/2013

Ghi danh

từ ngày 13/05/2013

Thứ năm 23/05/2013

Thứ sáu   24/05/2013

Chủ nhật 26/05/2013

Thứ ba    18/06/2013

Thứ tư     19/06/2013

Chủ nhật 16/06/2013

06/2013

Ghi danh

từ ngày 12/06/2013

Thứ hai   24/06/2013

Thứ ba     25/06/2013

Chủ nhật 30/06/2013

Thứ sáu   19/07/2013

Thứ bảy   20/07/2013

Chủ nhật 21/07/2013

07/2013

Ghi danh

từ ngày 11/07/2013

Thứ năm 25/07/2013

Thứ sáu   26/07/2013

Chủ nhật 28/07/2013

Thứ ba   20/08/2013

Thứ tư     21/08/2013

Chủ nhật 18/08/2013

08/2013

Ghi danh

từ ngày 14/08/2013

Thứ hai   26/08/2013

Thứ ba     27/08/2013

Chủ nhật 25/08/2013

Thứ hai   23/09/2013

Thứ bảy   21/09/2013

Chủ nhật 22/09/2013

09/2013

Ghi danh

từ ngày 16/09/2013

Thứ tư     25/09/2013

Thứ năm   26/09/2013

Chủ nhật 29/09/2013

Thứ hai   21/10/2013

Thứ ba   22/10/2013

Chủ nhật 20/10/2013

10/2013

Ghi danh

từ ngày 14/10/2013

Thứ sáu   25/10/2013

Thứ bảy   26/10/2013

Chủ nhật 27/10/2013

Thứ tư     20/11/2013

Thứ năm 21/11/2013

Chủ nhật 17/11/2013

11/2013

Ghi danh

từ ngày 14/11/2013

Thứ hai   25/11/2013

Thứ ba     26/11/2013

Chủ nhật 01/12/2013

Thứ sáu   20/12/2013

Thứ bảy   21/12/2013

Chủ nhật 22/12/2013

01/ 2014

Ghi danh

từ ngày 16/12/2013

Thứ tư     25/12/2013

Thứ năm 26/12/2013

Chủ nhật 29/12/2013

Thứ tư     22/01/2014

Thứ ba   21/01/2014

Chủ nhật

  • truredabuder

Bấm vào chữ bên dưới để xem trang WEB dành riêng cho :

 

HỘI HỌA


NHIẾP ẢNH

 
VIETNAM TIME

* Số lượng khách viếng trang Web từ tháng 6 năm 2011 đến nay.

 

* Visitors since June 2011

free counters

 

 

* Số lượng khách viếng trang Web từ 1 tháng 2 năm 2013 đến nay.

 

*Visitors since 1st February 2013

Flag Counter

Phone :

 

0903884387

Google search :

 

trancongquoi.com